Coaching – czym się zajmuje i jak jest definiowany

Każdy z nas wiele razy dochodzi do wniosku, iż jego życie zboczyło z właściwego toru, po którym winno się poruszać. Zdajemy sobie sprawę, że coś działa nie tak jak trzeba, nie wiedząc jednak nierzadko jak to dokładnie określić, a przede wszystkim w jaki sposób zmienić. W takich przypadkach mamy dwie możliwości : albo będziemy męczyć się dalej, lub skorzystamy z pomocy coacha, decydując się na sesje mające za zadanie pomóc nam w odkryciu problemu i jego zwalczeniu. 

Czym jest coaching i czym zajmuje się coach? 

Pojęcie coachingu rozumiane jest jako proces służący podnoszeniu własnych umiejętności, doskonalenia już zdobytych kwalifikacji pod okiem profesjonalnego trenera. Coach jest natomiast niezwykle ważną jednostką. Trener winien mieć autorytet lidera, jak i towarzyszyć klientowi podczas wykonywania przez niego obowiązków (sprawdzając pracownicze kompetencje, przekazując konkretne informacje zwrotne po skończonej sesji coachingowej, jak i próbując ustalić, jak ma przebiegać dalsza wspólna praca). Między klientem, a jego trenerem musi zaistnieć pewna więź, która opierać się będzie na zaufaniu – dopiero wtedy możliwy będzie prawdziwy coaching. Ważna jest również silna wola klienta i jej ciągłe wzmacnianie przez coacha co zwiększa szanse na osiągnięcie założonych celów.

Różnorodne spojrzenia coaching 

Obecnie możemy spotkać się z dwoma sposobami na definiowanie coachingu. Opisuje się go jako : przekazywanie umiejętności i wiedzy (przez trenera klientowi) celem osiągnięcia założonych wcześniej celów, uwalniania drzemiących głęboko zdolności, potencjału, ale i możliwości. Zadaniem coacha będzie wydobycie zdolności i pozytywnych cech z wnętrza klienta, jak pozwolenie mu na stanie się sobą w tym wszystkim, co chce na co dzień robić. Takie działanie zakłada odnalezienie odpowiednich rozwiązań, które prowadzić będą do osiągnięcia celu przez samego klienta (dzięki nowym umiejętnościom, jakie on w sobie odkryje). Trener może więc podejść do osoby na dwa różne sposoby. Jednym z nich będzie dawanie praktycznych, gotowych rozwiązań konkretnych problemów i wytyczenie ścieżki mającej doprowadzić klienta do celu. Drugi sposób to bycie drogowskazem dla klienta. W tym przypadku trener pełni tylko rolę informacyjną, która ma nakierować człowieka na odpowiednie tory. W tenże sposób rozumiany coaching oznaczać będzie niejako kontemplację, albo medytacje klientów nad swoimi zdolnościami i poszukiwanie właściwego dla siebie rozwiązania, niemniej w obrębie swoich możliwości. Zatem klient ma szansę sam sobie pomóc, bowiem bierze odpowiedzialność za zmiany na swoje barki i może znaleźć właściwe rozwiązanie swoich problemów.