logo

COACHING INTEGRALNOŚCI ZESPOŁU


Integralność zespołu powoduje, że każdy jego członek zna swoje miejsce, swoją wartość oraz swoją funkcję. Dobry i spójny zespół potrafi wyciągać wnioski z przeżytych kryzysów, dobrze się komunikować, a także zna potencjał wszystkich osób wchodzących w jego skład. Za pomocą skutecznych narzędzi, takich, jak np. profilowanie behawioralne, czy metoda aktywizująca przeżywanie, wprowadzisz swoich ludzi na nowy poziom współpracy.

COACHING INTEGRALNOŚCI ZESPOŁU zwiększa kompetencje pomagające przy wdrożeniach i projektach. Chcesz stworzyć prawdziwy „duch drużyny’? Zadzwoń i dowiedz się więcej: +48 886 730 515

Przykładowy program:
  1. Warsztaty wartości.
  2. Osobiste historie budujące spójność zespołu.
  3. Zasady konfliktowania się w zespole.
  4. Zespół funkcjonujący w systemie: zadania, relacje, PR w organizacji.
  5. Komunikacja w zespole: NVC, emocje, otwartość, asertywność.
  6. Uwspólnianie celów i wyjaśnianie interesów.
  7. Herb zespołu.
  8. Podsumowanie.
Powyższy program trwa ok. 20 godzin. Może być realizowany w formule dwóch intensywnych dni lub czterech pięciogodzinnych sesji.

Coach na każdym etapie procesu zaprasza zespół do pracy z określonymi narzędziami, które prowadzą do większej integralności zespołu. Praca odbywa się przy zachowaniu odpowiedzialności, sprawczości i decydowania po stronie zespołu (zgodnie ze standardami jakościowymi i etycznymi International Coach Federation).
COACHING ŻYCIA