logo


WOJCIECH GORZELANNY COACH ACC ICF, TRENER, PEDAGOG

podstawy merytoryczne:

 • Zaawansowany program rozwojowy Profesjonalny Coach Pracowni Coachingu NOVO,
 • Szkoła Coachingu Zespołowego i Grupowego w Warszawie organizowana przez Pracownię Coachingu NOVO,
 • Studium Zawodowe Coacha Biznesu w Warszawie organizowane przez Pracownię Coachingu NOVO,
 • Kurs trenerski w Szkole Trenerów SIEĆ – Wrocławskiej Pracowni Psychoedukacji i Terapii PLUS Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,
 • Szkolenie na mediatora rodzinnego zorganizowane przez Ośrodek Mediacji przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu,
 • Kurs trenerski technik szybkiego czytania i efektywnej nauki organizowany przez Akademię Nauki w Poznaniu,
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki opiekuńczo ­wychowawczej organizowany przez Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Poznaniu,
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej organizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

Kluczowe aspekty specjalizacji trenerskiej i coachingowej:

 • coaching intergratywny,
 • coaching integralności zespołu,
 • budowanie poczucia własnej wartości i praca na zasobach,
 • komunikacja interpersonalna (również z wykorzystaniem metody NVC),
 • budowanie zespołu
 • inteligencja emocjonalna, samoświadomość,
 • praca z przekonaniami, odkrywanie swojej drogi,
 • techniki zintegrowanego uczenia się i zapamiętywania,
 • praca ze stresem,
 • motywacja.

Specjalizuję się w life coachingu, pracuję w oparciu o model COACHING ŻYCIA. Jestem autorem projektów szkoleniowych i coachingowych. Prowadzę szkolenia komercyjne, warsztaty otwarte, jestem także wykładowcą. Jako trener i coach pracuję od 2010 r. Mam doświadczenie zawodowe w branży edukacyjnej, marketingu i obsłudze klienta. Pracowałem również za granicą, w USA oraz UK, co wykorzystuję w swojej praktyce trenerskiej. Ważny dla mnie jest proces grupowy, za którym podążam towarzysząc uczestnikom warsztatów. Mam doświadczenie w pracy zarówno z nauczycielami, młodzieżą, jak i osobami z różnych branż biznesu. Bliskie jest mi podejście systemowe.

Bardzo istotny jest dla mnie autentyczny kontakt z klientami i otwartość na wartości, które reprezentują.

Rozwój osobisty i praca nad sobą są moją pasją.

Wojciech Gorzelanny
Aby umówić się na sesję coachingową zadzwoń: +48 886 730 515